Viešieji pirkimai

Informaciją apie VšĮ Antakalnio poliklinikos viešuosius pirkimus teikia

Giedrius Maluška

Viešųjų pirkimų koordinatorius,
Tel. nr. 8 5 234 2519,
El. paštas: giedrius.maluska@antakpol.lt

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai, nurodyti Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1 papunktyje

2020 M. RODIKLIAI:
Viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur               7.537.684,97 Eur su PVM
Centralizuotų pirkimų (tarptautinių ir supaprastintų) vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais Nuo vertės 7,4 proc.
Nuo skaičiaus 31,3 proc.
Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais                      0
Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais.            21,4 proc.


2021 M. RODIKLIAI:
Viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur               5.163.707,60 Eur su PVM
Centralizuotų pirkimų (tarptautinių ir supaprastintų) vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais Nuo vertės 22,6 proc.
Nuo skaičiaus 33,3 proc.
Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais                      TIKSLINAMA
Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais.            42,7 proc.

2022 M. RODIKLIAI:
Viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur               5.719.214,30 Eur su PVM
Centralizuotų pirkimų (tarptautinių ir supaprastintų) vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais Nuo vertės 16,3 proc.
Nuo skaičiaus 27,3 proc.
Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais                      TIKSLINAMA
Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais.            26,7 proc.
VšĮ Antakalnio poliklinikos skelbiami aukcionai
Šiuo metu aukcionai nevykdomi.