Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis


Pareigybės pavadinimas Darbuotojų einančių šias pareigas, skaičius 2022m. III ketv. 2022m. II ketv. 2022m. I ketv. 2021m.
Viso personalo, iš jo: 778 2729 € 2726 € 2687 € 2669 €
Gydytojas 277 4158 € 4228 € 4249 € 4056 €
Slaugos personalas 252 2299 € 2294 € 2296 € 2246 €
Kitas personalas 249 1869 € 1836 € 1721 € 1820 €