Psichiatrijos dienos stacionaras

Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre teikiamos psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos suaugusiems, remiantis biopsichosocialinio modelio pusiausvyros principu ir taikant visuotinai pripažintas ir įrodymais grįstas technikas bei metodus. Dienos stacionare pagalbą teikia profesionalių specialistų komanda: psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir kt. Jie, atsižvelgdami į kiekvieno lankytojo individualius, o taip pat besikeičiančios, atviros visuomenės poreikius, individualiai kiekvienam parinks saugų gydymą vaistais (įskaitant įr inovatyvius gydymo būdus, kaip pvz: gydymas Esketaminu, rezistentiškų depresijų atvejais) derinyje su nemedikamentinio gydymo priemonėmis.
Individuali dienotvarkė ir lanksčios taisyklės bei ribos su gausia įvairia grupine psichologine pagalba bei kitomis sveikatos intervencijomis, nukreiptomis į pacientų atsistatymą, atkryčio prevenciją, sveikimo planą, padės sveikti ir readaptuotis, pasiekti geriausią funkcionavimo lygį - efektyviausiu būdu, atsižvelgiant į kiekvieno galimybes.

Gydant įvairius psichikos sutrikimus – vaistai yra vienas svarbiausiu komponentų, be kurio didžiąja dalimi atvejų - pasveikti tikrai nepavyks, tačiau šiame dienos stacionare yra ir dalis besilankančiųjų, kurie gydosi kalbėjimu grįstais pagalbos būdais ir kitomis nemedikamentinėmis pagalbos priemonėmis.

Trukmė: 30 darbo dienų, 6 val. /per dieną. 

Paslaugos NEMOKAMOS, jos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Pacientą dėl psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų gali siųsti gydytojas psichiatras arba šeimos gydytojas (esant gydytojo psichiatro diagnozuotiems atvejams).

Galutinį sprendimą dėl psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos teikimo ar neteikimo pacientui, priima psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas teikiantis gydytojas psichiatras.

Pacientai, turintys siuntimą, registruotis paslaugoms gali telefonu 85 246 2563