Darbo medicinos centras

Darbo medicinos centre atliekami visi reikalingi profilaktiniai darbuotojų patikrinimai.

Paslaugos teikiamos:

- draustiems privalomuoju sveikatos draudimu Antakalnio poliklinikos ir kitų įstaigų pacientams;
- nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
- organizacijoms, norinčioms patikrinti savo darbuotojų sveikatą;
- asmenims, turintiems papildomą sveikatos draudimą;
- užsienio šalių piliečiams;

Registracija ir informacija tel. (8 5) 234 2515 arba internetu.

Darbo laikas :
I–IV 7.00–19.00
V 7.00–15.00

Pietų pertraukos:  
I–V 11.00–11.30
I–IV 15.30–16.00

PROFESINIŲ LIGŲ NUSTATYMAS
  • Profesinių ligų nustatymas, diagnozavimas ir ekspertizė;
  • Konsultacijos profesinių ligų klausimais;
  • Konsultacijos profesinės reabilitacijos klausimais;
  • Konsultacijos neįgalumo ir darbingumo klausimais;
  • Konsultacijos nelaimingų atsitikimų darbe kompensavimo klausimais;
  • Konsultacijos dėl gydymo ir darbo vietos organizavimo pritaikant ją prie paciento sveikatos būklės;
  • Darbingumo ekspertizė ir vairuotojų sveikatos patikrinimai esant kontraindikacijų ir neaiškiais atvejais.
PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI PAGAL REKOMENDUOJAMAS ARBA INDIVIDUALIAS SCHEMAS
Net ir nejaučiant jokių negalavimų, patariame kasmet pasitikrinti sveikatą. Jūsų patogumui siūlome pasitikrinti atskiras organų sistemas. Taip pat galite atlikti pačių pasirinktus tyrimus.
Dėl pasitikrinimo prašome kreiptis į poliklinikos registratūrą
ASMENŲ, PATIRIANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ POVEIKĮ AR NORINČIŲ ĮSIDARBINTI, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą  reikia pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – įsidarbinančiam formą 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį  asmenį tikrintis sveikatos).

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formą 048/a  privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos).

4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimo formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.

5. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.
VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones.

Asmenys, norintys įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą patvirtino Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973.

Asmuo, norintis gauti transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Išrašo iš Psichikos sveikatos centro, prie kurio pacientas prisirašęs.
  3. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą.
Visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų patikra:

Pažymos galiojimo terminai

Amžiaus grupė

Medicininė pažyma mėgėjams (A,AM, B kat.)

Medicininė pažyma profesionalams (C, D, T kat.)

Iki 65 metų

10 metų

2 metai

Nuo 66 iki 79 metų

5 metai

2 metai

Nuo 80 metų

2 metai

1 metai

Vairuotojų grupės pagal vairuojamas transporto priemones

1 grupė

2 grupė

AM (mopedų) kategorija

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (automobilius, kurių masė didesnė kaip 3500 kilogramų)

A1, A2, A, B1 kategorijos (motociklų)

T (troleibusai) kategorijų transporto priemones.

B kategorija (automobilių masė ne didesnės nei 3500 kilogramų)

Taip pat į šią grupę įeina visi dirbantys vairuotojais pagal darbo sutartis – taksistai, greitosios pagalbos automobilių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai ir pan.

BE (B kategorijos automobilių su priekaba)

TR1, TR2, SM, SZ (traktoriai ir savaeigės mašinos)


Kaip registruotis
– telefonu 85 234 2515 arba internetu www.antakpol.lt (registracija į Darbo medicinos centrą)

Kaip pasiruošti tikrinimui – reikia būti nepavargusiam, nevartojus kavos, energetinių gėrimų, nerūkyti bent kelias valandas, nenutraukti ilgalaikiam gydymui skirtų vaistų vartojimo, turėti su savimi akinius (jei nešiojate), turėti asmens dokumentą.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, jei paciento sveikatos būklė atitinka reikalavimus, išduodama vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a). Nustačius detalesnio ištyrimo poreikį, pacientas siunčiamas reikiamiems gydytojams specialistams ir pažyma išduodama tik pilnai įvertinus jo sveikatos būklę.

ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantys). 

3. Jei asmuo yra ne Antakalnio poliklinikos pacientas arba Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre prisirašęs mažiau nei 10 metų reikalingas gydytojo psichiatro parengtas medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (forma Nr. 027/a) apie teiktas/neteiktas paslaugas iš gydymo įstaigos, kurioje yra/buvo registruotas, o taip pat Priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažyma iš Priklausomybės ligų centro pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

5. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą.

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo norintis gauti  medicininę pažymą vykstant dirbti ar mokytis į užsienį  (forma Nr. 082a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Savo šeimos/vidaus gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

3. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.
TRAUKINIŲ MAŠINISTŲ, JŲ PADĖJĖJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU GELEŽINKELIO EISMU SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą  reikia pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam.

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formas 048/a ir 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą).

4. Savo šeimos/vidaus gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą forma Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.

5. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

2. Užpildytą ir pasirašytą Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną).

3. Savo šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos už  5 metus,  jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

4. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.

ADVOKATŲ, NOTARŲ, ANTSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMA
Asmuo, norintis gauti sveikatos pažymėjimą dėl tinkamumo tapti/ dirbti advokatu, notaru ar antstoliu (forma Nr. 046/a) , prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.

3. Savo Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro/vaikų ir paauglių psichiatro parengtą formą Nr. 027/a, jei asmuo nėra prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.

4. Priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Priklausomybės ligų centro pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, jei asmuo nėra prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.