Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip tapti Antakalnio poliklinikos pacientu?

Jei esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, galite prisiregistruoti prie Antakalnio poliklinikos ir gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Jeigu norite tapti mūsų pacientu, galite atvykti į Antakalnio poliklinikos registratūrą arba prisirašyti prie gydymo įstaigos internetu.

Atvykus į registratūrą Jums reikės užpildyti specialios formos prašymą gydytis Antakalnio poliklinikoje, paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir pasirinkti konkretų šeimos ar vaikų ligų gydytoją. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – asmens pasą, tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (užsieniečiams), vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą ar pasą, leidimą gyventi Lietuvoje (užsieniečiams) ir vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 583, už priregistravimo dokumentų tvarkymą pacientas poliklinikai moka 0,29 euro. 

Jeigu pacientas kitą gydymo įstaigą renkasi anksčiau nei po 6 mėnesių, už prisiregistravimo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą savo pasirinktai įstaigai turi mokėti 2,90 euro.

  

REGISTRACIJA Į GYDYMO ĮSTAIGĄ INTERNETU

Ką daryti, jei noriu pakeisti savo šeimos gydytoją?

Jei norite gydytis Antakalnio poliklinikoje pas kitą šeimos ar vaikų ligų gydytoją, kreipkitės į poliklinikos registratūrą.

Registratūroje reikės užpildyti specialios formos prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją (forma Nr. 025-025-2/a).

Svarbu: šeimos gydytojo, kurį pasirinkote, apylinkė gali būti jau visiškai užpildyta, todėl Jums nepavyks ten prisiregistruoti. Reikės rinktis kitą gydytoją. Apie tai pasitarkite su registratore.

PRAŠYMĄ PAKEISTI ŠEIMOS GYDYTOJĄ GALITE UŽPILDYTI IR INTERNETU

Ar gali vienas nepilnametis lankytis pas gydytoją?

Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Tai reiškia, kad į gydytojo konsultaciją pacientai iki 16 m. gali atvykti tik su lydinčiu asmeniu - tėvai (įtėviais), globėjais, rūpintojais.

Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

 

Nuo 16 metų, jei pacientas atvyksta vienas, prieš tai įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų, globėjų, rūpintojų) registratūroje turi užpildyti paciento valios pareiškimo formą.