Vertybės

Pagarba kolegoms
Mes tikime, kad kiekvienas darbuotojas yra vertybė,
kolegą išklausome ir elgiamės be išankstinio nusistatymo,
esame jautrūs kitų nuomonei ir situacijai.

Profesionalumas
Visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai.
Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų.

Sąžiningumas
Savo veikloje esame sąžiningi su visais: pacientais, partneriais, darbuotojais.

Etiškas elgesys
Gerbiame kultūrinius bei pasaulėžiūrinius skirtumus.
Santykius grindžiame  pozityvios elgsenos normomis ir vertybėmis.

Atidumas ir dėmesys pacientui
Esame dėmesingi ir pagarbūs pacientui.
Neturime išankstinių įsitikinimų.
Įsigiliname, įsiklausome ir girdime kiekvieną pacientą