Mokamos paslaugos

VšĮ Antakalnio poliklinikoje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 • paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą);
 • paslaugos, kurios nėra numatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa;
 • gydytojų specialistų konsultacijos, jei pacientas neturi siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta kitaip);
 • paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu;
 • odontologinės priežiūros paslaugos: apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis,  besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugoms teikti, vienkartines priemones;
 • profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimai;
 • profilaktiniai vairuotojų mėgėjų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai
 • skiepijimai, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;
 • kitos paslaugos, teisės aktuose nurodytos kaip mokamos;
 • paslaugos, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis
 • susijusios su sveikatos priežiūra paslaugos ir mokamos nemedicininės paslaugos
Mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinamos poliklinikos direktoriaus įsakymu pagal Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministerijos mokamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.

Bendradarbiaujame su draudimo bendrovėmis
Vertiname pacientų pasirinkimą ir pasitikėjimą mūsų gydymo įstaiga, todėl stengiamės užtikrinti jų lūkesčius atitinkančias kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
Jau kelerius metus sėkmingai dirbame su Lietuvos sveikatos draudimo kompanijomis. Privatus sveikatos draudimas suteikia galimybę diagnozuoti ligą ir gydytis, greitai atlikti visus reikalingus tyrimus, įsigyti reikiamus vaistus, pasiskiepyti, profilaktiškai tikrintis sveikatą ir gauti kitas paslaugas, kurios nėra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tačiau pagal nustatytas draudimo ribas yra apmokamos draudimo bendrovių.

Kviečiame apsilankyti Antakalnio poliklinikoje: kreiptis į šeimos arba pasirinktos specialybės gydytoją, atlikti laboratorinius ar kitus diagnostinius tyrimus, taip pat pasinaudoti teikiamu plačiu fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų spektru.

VšĮ Antakalnio poliklinika bendradarbiauja su šiomis draudimo bendrovėmis Lietuvoje:

 • „ERGO Life Insurance SE“;
 • „Lietuvos draudimu“;
 • „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“;
 • „Gjensidige“;
 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje;
 • „If P&C Insurance AS“ filialu.
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINYNAS