Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis


Pareigybės pavadinimas Darbuotojų einančių šias pareigas, skaičius 2022m.
2021m.
Viso personalo, iš jo: 770 3178 € 2669 €
Gydytojas 262 5005 € 4056 €
Slaugos personalas 251 2657 € 2246 €
Kitas personalas 257 2138 € 1820 €