Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis


Pareigybės pavadinimas Darbuotojų einančių šias pareigas, skaičius 2023m. II ketv. 2023m. I ketv.
2022m.
2021m.
Viso personalo, iš jo: 743 3174 € 3106 € 3178 € 2669 €
Gydytojas 252 5091 € 5020 € 5005 € 4056 €
Slaugos personalas 252 2590 € 2529 € 2657 € 2246 €
Kitas personalas 239 2116 € 2065 € 2138 € 1820 €