Antakalnio poliklinikos ir Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas

Projekto tikslas yra padidinti visuomenės pasitenkinimą VšĮ Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugomis bei asmenų aptarnavimu, pagerinant pacientų srautų valdymą ir paslaugų prieinamumą, teikiant šias paslaugas. Projekto metu planuojama įgyvendinti šias veiklas:

  • Įdiegti VšĮ Antakalnio ir VšĮ Nemenčinės poliklinikose pacientų srautų valdymo sistemą (toliau -PSVS), gerinančią pacientų aptarnavimą bei teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Numatoma įdiegti PSVS t. y. įsigyti ir įdiegti sistemai reikalingą techninę ir programinę įrangą Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose, taip pat parengti pasiūlymus pacientų aptarnavimo proceso tobulinimui ir optimizavimui, atnaujinti procedūras ir (ar) tvarkas, susijusias su patobulintu paslaugų teikimo procesu.
  • Stiprinti poliklinikų darbuotojų kompetenciją, siekiant užtikrinti įdiegtos PSVS tinkamą funkcionavimą. Numatoma suorganizuoti darbuotojų ir sistemos administratorių mokymus ir apmokyti 100 darbuotojų ir 1 sistemos administratorių Nemenčinės poliklinikoje ir 550 darbuotojų ir 4 sistemos administratorius Antakalnio poliklinikoje. Taip pat stiprinti darbuotojų kompetenciją pacientų aptarnavimo srityje.

Įgyvendinus numatytas veikas ir priemones tikimasi, kad bus pagerinta Antakalnio poliklinikos ir Nemenčinės poliklinikos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir pacientų aptarnavimo procesas, kuris didins pacientų pasitenkinimą viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Siekiant įvertinti projekto rezultatus, bus atliktas pakartotinis vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, kurio rezultatai atspindės įvykusius pokyčius Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose.