Projektas „1011 kWp Saulės elektrinės dalies įsigijimas VšĮ Antakalnio poliklinikos poreikiams tenkinti"

Projekto pavadinimas - „1011kWp SAULĖS ELEKTRINĖS DALIES ĮSIGIJIMO VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS POREIKIAMS TENKINTI"
Įgyvendinta veikla - nutolusios dalies saulės elektrinės įsigijimas
Projekto įgyvendinimo pabaiga  – 2024-05-02
Finansavimo šaltinis - projektas įgyvendintas panaudojant Klimato kaitos programos lėšas
Gauta lėšų suma - 802 734 Eur.