Slaugos namuose paslaugos

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose - licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

ASPN skiriama šeimos gydytojo siuntimu pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus:

 • Vaikai, turintys negalią;
 • Suaugę asmenys, turintys negalią ir kuriems yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • Senyvo amžiaus žmonės, t.y. senatvės pensijos amžių sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo;
 • Pacientai, kuriems po gydymo stacionare nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra  iki 61 balo ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos;
 • Pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

ASPN komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas. Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją:

 • konsultavimas slaugos klausimais
 • arterinio kraujo spaudimo, pulso, kvėpavimo dažnio, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimas ir įvertinimas
 • ėminių (kraujo, šlapimo) paėmimas, injekcijų atlikimas, lašinės sistemos pajungimas ir priežiūra
 • akies spaudimo matavimas, ausų plovimas, elektrokardiogramos atlikimas
 • žaizdų, pragulų, stomų, drenų priežiūra, šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra
 • asmens higienos procedūros
 • kineziterapeuto paslaugos.

Paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose teikimas

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
Siuntimą ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti išrašo gydantis gydytojas.


Naujagimių priežiūra namuose

Gimus kūdikiui susisiekite su Antakalnio poliklinikos registratūra - tel. (8 5) 234 2515.
Naujagimį per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro aplankys namuose slaugytoja:

 • Slaugytoja apžiūrės naujagimį,
 • Patars Jums naujagimio priežiūros, mitybos ir higienos klausimais,
 • Informuos apie prisiregistravimo prie Antakalnio poliklinikos tvarką,
 • Užregistruos naujagimį vizitui pas gydytoją.