Psichikos sveikata

Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra, teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems žmonėms ir kitiems asmenims. Paslaugos teikiamos visiems nuolat savivaldybės teritorijoje gyvenantiems (draudžiamiesiems) suaugusiems, vaikams ir paaugliams.

Centre dirba suaugusiųjų gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, medicinos psichologai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialiniai darbuotojai.

Pagrindinės centro veiklos sritys:

 • Psichiatrinė pagalba:
  - medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais,
  - pacientų, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ar  aplinkinių  sveikatai arba gyvybei, stebėjimas ir gydymas;
  - pirmoji ir neatidėliotina narkologinė pagalba;
  - palaikomasis priešrecidyvinis gydymas nuo alkoholio, narkotikų;
  - profilaktinės vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos.
 • Psichologinė pagalba:
  - psichologinis įvertinimas;
  - individualus konsultavimas;
  - šeimos konsultavimas;
  - psichologinė pagalba psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  - pagalba ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gresiant savižudybei ir po mėginimų nusižudyti;

Dirbant su vaikais taip pat atliekama:

           - vaiko ir jo šeimos ar kitų artimų žmonių konsultavimas, gydymo tikslų ir būdų aptarimas ir mokymas;
           - rekomendacijų teikimas vaikų ugdymo ir švietimo įstaigoms, tėvams;
           - tarpininkavimas ir bendradarbiavimas su pediatrais, švietimo, socialinėmis tarnybomis, vaikų teisių apsaugos tarnyba sprendžiant šeimos problemas;
           - profilaktinės psichologo konsultacijos vaikams;
 • Socialinė pagalba:
  - pacientų ir jų artimųjų kosultavimas centre ar namuose; 
  - informacijos apie socialines problemas ir jų sprendimo galimybes rinkimas;
  - pacientų užimtumo organizavimas (užsiėmimai centre organizuojami kasdien).
 • Slaugos organizavimas.
  -
   procedūrų atlikimas, kraujospūdžio, svorio matavimas;

  - esant būtinybei atvykimas į namus (kontaktų su šeimos nariais ir pacientu palaikymas, gydymo tęstinumo kontrolė, slaugos poreikio nustatymas);

  - konsultacijos telefonu (priminimas dėl vaistų vartojimo pagal gydytojo paskyrimus);

  - pokalbis su psichikos sveikatos slaugytoja prieš gydytojo konsultaciją;

Jei jums reikia pagalbos ar nežinote, kur kreiptis dėl savo ar artimųjų sveikatos, užmiršote, kaip vartoti gydytojo paskirtus vaistus, visada galite kreiptis į Psichikos sveikatos centro registratūrą.

Registruotis gydytojų konsultacijoms galite telefonu (8 5)  234 7486 arba internetu.