Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas suicidinių minčių turintiems asmenims

Antakalnio poliklinikoje 2023 m. vykdomas projektas Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas žmonėms, turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems nusižudyti, mėginusiems nusižudyti asmenims, nerimą, depresiją patiriantiems asmenims, siekiant sumažinti savižudybės riziką".

Projekto tikslas - projekto laikotarpiu ir po jo pagerinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą siekiant sumažinti savižudybių skaičių.
Projekto veiklos skirtos asmenims nuo 16 m. iki 75 m. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2023-04-01 - 2023-12-31
Paslaugas dalyviams teiks Antakalnio poliklinikos medicinos psichologai.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:
  • Suteiktos 350 individualių nemokamų psichologo konsultacijų asmenims, turintiems suicidinių minčių, patiriantiems nerimą, depresiją, siekiant sumažinti savižudybės riziką. Skiriama iki 10 konsultacijų vienam asmeniui. Registracija - https://docs.google.com/forms/d/1Rc5HRvck91dQ5zT2ZMzaDaoJs82AKzwp4F1RFdOXROc/edit
  • Organizuojamos psichologinės pagalbos grupės. Viso projekto laikotarpiu vyks 8 psichologinės pagalbos grupės (vienai grupei skiriami 4 susitikimai). Temos - mindfulness metodo taikymas kasdienybėje, nerimo įveikos, savęs priėmimo stiprinimo ir pan. Vienoje grupėje dalyvauja nemažiau kaip 10 asmenų.
  • Projekto laikotarpiu organizuojamos 2 psichologinės pagalbos grupės artimojo savižudybę išgyvenusiems asmenims (vienai grupei skiriami 4 susitikimai).
  • Psichikos sveikatos raštingumo didinimas, mažinant stigmą kreiptis pagalbos. Organizuosime 12 paskaitų švietimo įstaigose apie nerimą, jo atpažinimą, streso valdymą. 
Registracija į šias veiklas bus skelbiama pradėjus projekto vykdymą. Visą informaciją apie vykdomas veiklas ir registraciją į jas rasite šiame puslapyje arba Antakalnio poliklinikos socialinių tinklų paskyrose.

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu - jaunimui@antakpol.lt

Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės ir Antakalnio poliklinikos lėšomis.