Naujienos

Naudinga informacija apie Gliukozės jutiklių ir juostelių kompensavimo tvarką, įsigaliojančią nuo liepos 1 d.

2022 06 27


Klubas „Diabeto IQ" kartu su Sveikatos apsaugos ministerija parengė informaciją ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie nuo 2022-07-01 įsigaliojančią Gliukozės jutiklių ir juostelių kompensavimo tvarką.
Gydytojai endokrinologai ir šeimos gydytojai pastebi išaugusį pacientų susidomėjimą šia kompensavimo tvarka, todėl žemiau rasite naudingus atsakymus skirtus pacientams:
Raginame šį įrašą perskaityti iki galo bei suskubti užsiregistruoti pas šeimos gydytojus ar endokrinologus liepos mėn. pradžiai, nes jutikliai pirmą kartą bus išrašomi nepriklausomai nuo to, iki kada užtenka anksčiau išrašytų juostelių.

GLIUKOZĖS JUTIKLIAI

Nuo liepos 1 d. 1 tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims bus KOMPENSUOJAMOS šios nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos (pasirinktinai):
 • Dexcom One“: 3 jutikliai 1 mėnesiui ir 1 siųstuvas 3 mėnesiams (36 vnt. jutiklių ir 4 vnt. siųstuvų per metus);
 • „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“: 26 vnt. kas 14 dienų keičiamų jutiklių per metus ir 1 kas 12 mėnesių keičiamas siųstuvas.
„Dexcom One“ ir „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“ gliukozės jutikliai NEKOMPENSUOJAMI tiems, kuriems kompensuojamos insulino pompos su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos.

 • Nuo liepos 1 d. jutikliai „Dexcom One“ ir „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“ BUS kompensuojami nepriklausomai nuo laikotarpio, iki kada pacientui turėtų pakakti prieš tai (iki liepos 1 d.) išrašytų diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti, t. y. jutikliai visiems bus kompensuojami jau nuo liepos 1 d.
 • Receptą kompensuojamiems gliukozės jutikliams gauti pirmą kartą ir vėliau išrašyti gali gydytojas (vaikų) endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.
Jei yra galimybė, atsižvelgiant į gamintojo pakuotę ir naudojimą, pirmą kartą gydytojas išrašo 1 mėnesiui tam, kad įsitikintų, kad jutikliai yra tinkami pacientui, o įsitikinus tinkamumu, jutikliai galės būti išrašomi ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui.

Jutiklius su gydytojo receptu bus galima įsigyti/užsisakyti vaistinėse – tokiu pat principu kaip ir diagnostines juosteles.

SVARBU!!!

Naudosiantys kompensuojamus „Dexcom One“ arba „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“ gliukozės jutiklius neteks galimybės gauti kompensuojamųjų diagnostinių juostelių, t. y. tam pačiam laikotarpiui negalės būti išrašomi ir jutikliai („Dexcom One“ / „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“), ir diagnostinės juostelės.
Nusprendus pasirinkti jutiklius, kurių 1 siųstuvas bus kompensuojamas 12 mėnesių („A7+TouchCare CGM (Medtrum)“), kito gamintojo kompensuojamus jutiklius („Dexcom One“) bus galima gauti tik po 12 mėn. Jei pacientas nuspręstų savo lėšomis įsigyti „Dexcom One“ siųstuvą (3 mėn. veikimo trukmės), gydytojas negalės jam išrašyti tik jutiklių, nes atsižvelgdamas į originalios pakuotės dydį, per metus asmenims, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, galima išrašyti tik vieną iš šių rinkinių:
 • iki 36 vienetų jutiklių, keičiamų kas 10 dienų, ir 4 vienetai siųstuvų, keičiamų kas 3 mėnesius;
 • iki 26 vienetų jutiklių, keičiamų kas 14 dienų, ir vienas siųstuvas, keičiamas kas 12 mėnesių.
DIAGNOSTINĖS JUOSTELĖS GLIUKOZEI NUSTATYTI

Nuo liepos 1 d. 1 tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims bus KOMPENSUOJAMOS diagnostinės juostelės (arba jutikliai – pasirinktinai):
 • Vaikams ir asmenims iki 24 metų, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnostines juosteles ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos („Dexcom One“ arba „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“) išlaidos, kompensuojama iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus).
 • Asmenims nuo 24 metų, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnostines juosteles ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos („Dexcom One“ arba „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“) išlaidos, kompensuojama iki 75 juostelių per mėnesį.
 • Visiems, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja į insulino pompą integruotą jutiklį (Enlite / Guardian), kurį reikia kalibruoti 2 kartus per dieną, kompensuojama nuo 50 iki 75 juostelių per mėnesį.
 • Visiems, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja į insulino pompą integruotą jutiklį (Medtrum), kurį reikia kalibruoti 1 kartą per dieną, kompensuojama iki 100 juostelių per 3 mėnesius.

 TRUMPAI 
 • Jei gaunate „Dexcom One“ arba „A7+ TouchCare CGM (Medtrum)“ jutiklius, negaunate juostelių.
 • Jei naudojate kompensuojamą insulino pompą be su ja susieto jutiklio, gaunate ARBA „Dexcom One“ / „A7+ TouchCare CGM (Medtrum)“ jutiklius, ARBA juosteles.
 • Jei naudojate kompensuojamą insulino pompą su susietu jutikliu (Medtronic Paradigm 754 (Veo) / Medtronic Minimed 640G / Medtronic Minimed 740G / A7+ TouchCare System (Medtrum) – belaidė insulino pompa), kartu galite gauti ir juostelių.
 • Jei negaunate kompensuojamos insulino pompos, gaunate ARBA „Dexcom One“ / „A7+TouchCare CGM (Medtrum)“ jutiklius, ARBA juosteles.
---
Liepos 1 d. įsigaliosiantis teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/.../lt/TAD/TAIS.110553/jXEwSEtIhT