Naujienos

Dėl sąlyčio su COVID -19 sergančiaisiais ir atvykusiems iš užsienio izoliuotiems asmenims nedarbingumo pažymėjimus išduos NVSC

2022 01 20


Pasikeitus izoliacijos bei nedarbingumų išdavimo tvarkai, nedarbingumo pažymėjimus izoliuotiems asmenims nuo šio pirmadienio išduos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Iki šiol sąlytį su COVID-19 sergančiaisiais turėjusiems arba iš užsienio grįžusiems asmenims privalomos izoliacijos atveju nedarbingumo pažymėjimą išduodavo šeimos gydytojai po to, kai NVSC pateikdavo jiems pažymas apie privalomą izoliaciją. Nuo šiol tokių pažymų nebelieka, o sąlytį turėję asmenys, taip pat iš užsienio grįžę asmenys, kuriems privaloma izoliuotis, dėl nedarbingumo turi kreiptis į NVSC patys.

Asmenys, kuriems privaloma izoliuotis dėl to, kad jie turėjo sąlytį su sergančiuoju arba jie atvyko iš užsienio valstybės, iš kurios atvykus privaloma izoliuotis, iki šiol apie tai, kad jiems izoliacijos laikotarpiu reikia  nedarbingumo, pažymėdavo atitinkamose anketose – sąlytį turėjusiojo bei keleivio anketoje.

Pagal naujausius reikalavimus, apie nedarbingumo poreikį žymėti anketose galimybės nebelieka. Nuo sausio 17 d. tuo atveju, jei asmuo privalės izoliuotis ir jam bus reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, dėl jo  turės kreiptis į NVSC. Rekomenduojama tai daryti užpildant elektroninę formą per paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt, kadangi izoliuoti asmenys negali fiziškai lankytis viešose vietose.

Susirgusiesiems būtina pildyti atvejo anketą
Visi COVID-19 susirgę asmenys turi pildyti atvejo anketą ir joje nurodyti kartu gyvenančius asmenis.
„Tik įtraukus sąlytį turėjusius asmenis į izoliuotų asmenų sąrašą, jiems bus galima išduoti nedarbingumo pažymėjimą pagal pateiktą prašymą. Jeigu asmuo kreipsis dėl nedarbingumo, tačiau jo nebus izoliuotų asmenų registre, pažymėjimo išduoti negalėsime. Tam, kad sąlytį turėjęs asmuo atsirastų izoliuotų asmenų sąraše, susirgusysis turi užpildyti epidemiologinę atvejo anketą ir joje pateikti informaciją apie šeimos narius, kurie turi izoliuotis, o šie savo ruožtu turės užpildyti iš NVSC SMS žinute gautą anketą“,  – paaiškina Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Giedrė Aleksienė.

Svarbu, kad dėl nedarbingumo pažymėjimo į NVSC būtina kreiptis iki izoliacijos termino pabaigos.

Atkreipiame dėmesį, kad kaip ir iki šiol, taip ir toliau lieka galioti nuostata, kad iš užsienio atvykusiems izoliuojamiems asmenims, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ir už jį mokama išmoka tik tais atvejais, jeigu kelionės tikslas yra susijęs su darbo reikalais. Tad atostogų ar kitais tikslais užsienyje lankęsi asmenys negali gauti apmokamo nedarbingumo pažymėjimo privalomos izoliacijos laikotarpiui. Jiems suteikiama medicininė pažyma, kurią jie gali pateikti darbdaviui ir pateisinti nebuvimą darbe.

Primename, kad pagal naujausius izoliacijos taisyklų pakeitimus, izoliuotis privalo kartu gyvenantys bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėję asmenys, nepaisant imunizacijos statuso, t. y. ir paskiepyti žmonės. Išimtis taikoma tik ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu).

Izoliacijos trukmė – 7 dienos nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai sąlytis buvo su kartu gyvenančiu asmeniu. Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos. Atskiros taisyklės taikomos asmens sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei stacionariose ir nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose su apgyvendinimu susijusias paslaugas, ugdymo įstaigoms.

Klausimai-atsakymai apie nedarbingumų išdavimą:

Kas gali (turi) kreiptis į NVSC dėl nedarbingumo pažymėjimo dėl privalomos izoliacijos?
Nedarbingumo pažymėjimą dėl privalomos izoliacijos gali gauti tik izoliuoti asmenys, įtraukti į izoliuotų asmenų sąrašą, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19  (šeimos nariai, kiti kartu, gyvenantys asmenys, bendradarbiai, kurie turėjo didžiausią riziką, t. y. su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu.) arba atvykę iš užsienio valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis pagal COVID-19 paveiktų šalių sąrašą (nuoroda).

Kaip asmenys įtraukiami į izoliuotų asmenų sąrašą?
Izoliacija sąlytį turėjusiems asmenims paskiriama tik po to, kai susirgęs asmuo pateikia informaciją apie juos užpildydamas epidemiologinę anketą. Tuomet nurodytiems sąlytį turėjusiems asmenims išsiunčiamos SMS žinutės, kuriose pateikiama nuoroda į kitą anketą, kurią būtina užpildyti tam, kad asmuo būtų įtrauktas į sąlytį turėjusių asmenų sąrašą.

Asmenys, atvykę iš užsienio valstybių, iš kurių atvykus privaloma izoliuotis pagal COVID-19 paveiktų šalių sąrašą (nuoroda), į izoliuotų asmenų sąrašą įtraukiami po to, kai jie užpildo keleivio anketą ir joje nepažymi, kad jiems taikoma izoliacijos išimtis.

Ką daryti, jeigu kreipiausi į NVSC dėl nedarbingumo pažymėjimo, tačiau gavau atsakymą, kad manęs nėra izoliuotų asmenų sąraše?
Paprašykite, kad susirgęs asmuo (jūsų šeimos narys) užpildytų atvejo anketą ir pateiktų informaciją apie jus kaip turėjusį sąlytį. Jeigu susirgo vaikas, atvejo anketą už jį užpildykite patys ir save nurodykite kaip sąlytį turėjusį. Kai gausite SMS žinutę, paspauskite joje esančią nuorodą ir užpildykite kitą (sąlytį turėjusio asmens) anketą.  

Kas turi pildyti atvejo anketą, jeigu suserga vaikas?
Už nepilnamečius vaikus atvejo anketą pildo tėvai / globėjai.

Ar COVID-19 sergantys asmenys dėl nedarbingumo taip pat turi kreiptis į NVSC?
Ne, sergantys asmenys dėl nedarbingumo turi kreiptis į savo šeimos gydytoją

Kokiu būdu galiu pateikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo?
Rekomenduojama prašymus teikti užpildant elektroninę formą per paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt, kadangi izoliuoti asmenys negali fiziškai lankytis viešose vietose.

Tiesiogines nuorodas į šiuos prašymus galima rasti NVSC interneto svetainės puslapyje.

Kiti prašymų pateikimo būdai

Ką daryti jeigu nesinaudoju elektroninėmis pasirašymo priemonėmis, reikalingomis prašymui pateikt?
Kiti prašymų pateikimo būdai