Naujienos

Skelbiamas pakartotinis viešasis konkursas poliklinikos patalpų nuomai maitinimo paslaugoms teikti

2022 05 19


Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika nuomoja viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas negyvenamąsias patalpas maitinimo paslaugų veiklai vykdyti 

Adresas

Plotas

kv. m.

Pradinė

1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Eur

 

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Nuomos laikotarpis

Pradinis įnašas Eur

Registracija telefonu dėl apžiūros

Antakalnio g. 59*

148,97

8,50

Patalpos plane pažymėtos indeksais R1, R2, R3, R4, R5, esančios poliklinikos  pastate (unikalus Nr. 1098-6000-4017, žymėjimas plane

1D2/p, registro Nr. 10/84929)

Maitinimo paslaugoms vykdyti

5 metai

3798,75

+370 68237240

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. darbo dienomis 9.00 -16.00 val.

Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. birželio 1 d. 9 val. 30 min. Antakalnio g. 59, Vilnius, 10 aukšte Bendrųjų reikalų skyriuje. Dėl patalpų nuomos konkurso dalyvių registracijos ir dokumentų pateikimo – komisijos narys Gediminas Janavičius, tel. +370 68237240.

Rekomenduojama dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkursas vyks 2022 m. birželio 1 d. 10 val. 00 min. Antakalnio g. 59, Vilnius (10 a.)

Telefonai pasiteirauti:

Viešo nuomos konkurso komisijos pirmininkas Vytautas Bakasėnas tel. Nr. +370 534 7489, el. pašas: vytautas.bakasenas@antakpol.lt.

Dėl patalpų apžiūros - komisijos narys Gediminas Janavičius, tel. +370 68237240, el. paštas: gediminas.janavicius@antakpol.lt.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

Voke turi būti nurodyta:

Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-262 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

maitinimo paslaugos gali būti teikiamos nuo 10 val. iki 17 val. darbo dienomis;

maitinami įstaigos darbuotojai;

atsižvelgus į COVID - 19 ligos epidemiologinę situaciją suderinus su poliklinikos administracijos atstovu bus galima maitinimo paslaugas teikti ir pacientams;

patalpos neskirtos maisto gamybai, pagamintas maistas atvežamas termosuose arba šildomas. Nuomininkas privalo:

užtikrinti, kad būtų įvairus maisto asortimentas, tame tarpe ir vegetariškas, kuris atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas;

užtikrinti, kad nuomojamuose patalpose būtų švaru, tvarkinga, būtų laikomasi higienos normų reikalavimų;

savo lėšomis įsigyti šaldymo ir šildymo įrangą, reikiamus baldus, indus ir kitus įrankius paslaugoms teikti;

vykdyti įrangos priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių;

nuomininkas atsako už maisto kokybę, užtikrina jų atitiktį higienos normoms.

Nuomininkas privalo pateikti duomenis apie sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitus, kurių pagrindu poliklinika išrašo sąskaitą faktūrą. 

Patalpos išnuomojamos 5 (penkerių metų) terminui.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju (t. y. pastarajam atlaisvinus ir grąžinus patalpas). Jeigu bent tris kartus neįvyks turto viešas nuomos konkursas, bus siūloma esamam nuomininkui išsinuomoti Savivaldybės turtą be konkurso už tą pačią kainą.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į VšĮ Antakalnio poliklinikos (įstaigos kodas 124244035) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0312 7754 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki konkurso.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.