Naujienos

Liepos 17 d. kviečiame dalyvauti nuotolinėje paskaitoje „Liūdesys: įveikti ar išbūti? Dėmesingo įsisąmoninimo taikymo galimybės“

2023 07 04


Liūdesys – viena emocijų, kurių kartais jausti nenorime, įvairiais būdais bandome išvengti. O kur dar draugai ir artimieji, kurie vis skatina: „užteks liūdėti“, siūlo įvairias pramogas, kad tik nuo liūdesio pabėgtume... Bet ar visada išvengti liūdesio jausmo yra naudinga? Paskaitos metu pakalbėsime apie išbuvimo su liūdesiu naudą, praktiškai išbandysime pratimus, padedančius „nepaskęsti“ negatyviose mintyse, tačiau kartu ir išbūti su liūdesio patyrimu.
Paskaita vyks virtualiai.

Liepos 17 d. 19:00 val.
Paskaitą ves Antakalnio poliklinikos medicinos psichologė Milda Anužytė.
Kviečiame dalyvauti!

Prisijungimo nuoroda - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQwNTZiMDYtNGM4YS00OTU0LTkxYjctN2IwNDg3ZDhmZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b257be1b-1c9e-4561-86d5-eeba4eb304d7%22%2c%22Oid%22%3a%22352d4d4c-6e13-486b-9d35-f3c254fc3415%22%7d

Veikla vykdoma pagal 2023 m. „Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų, teikiamų Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikose" programą.