Skelbiamas konkursas: Dienos chirurgijos skyriaus su dienos stacionaru vedėjas (-ja)

Skelbiamas konkursas: Dienos chirurgijos skyriaus su dienos stacionaru vedėjas (-ja)
Etatas: 1 et.
Atlyginimas: 5803 €
(neatskaičius mokesčių)

Darbo pobūdis:

Organizuoti Dienos chirurgijos skyriaus su dienos stacionaru darbą, siekiant užtikrinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, orientuotą į paciento poreikius.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos  mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimas magistro kvalifikacinis laipsnis, gydytojo profesinė kvalifikacija;
 • galiojanti gydytojo licencija;
 • ne mažesnį kaip 1 m. darbo patirtis su padaliniu, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje.
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą, chirurgijos paslaugų teikimo organizavimą, gebėti užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą, siekiant užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
 • turėti gerus organizacinius ir planavimo įgūdžius;
 • gebėti inicijuoti ir prisidėti prie veiklos procesų optimizavimo;
 • turėti lyderystės ir darbo komandoje įgūdžius, gebėti įtraukti, motyvuoti ir uždegti komandos narius;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), el. pašto, el. kalendoriaus ir kt. programomis);
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra.

Siūlome:

Įdomų ir iššūkių pilną darbą;
geras darbo sąlygas;
darbą draugiškame kolektyve;
konkurencingą darbo užmokestį,
puikias tobulėjimo galimybes.

Atrankos būdas:

Pokalbis pristatant veiklos viziją