Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Vykdomos sveikatos programos.

 


 EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
"INOVATYVUS PASLAUGŲ TEIKIMAS POLILIGOTIEMS PACIENTAMS ANTAKALNIO IR NEMENČINĖS POLIKLINIKOSE BEI VEIVERIŲ PSPC"

                                                                                                                                                                                                   

 

Projekto tikslas - efektyvesnis paslaugų teikimas keliomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, suteikiant jiems individualizuotas, holistines paslaugas, įtraukiant į savipriežiūrą bei modernizuojant ir optimizuojant paslaugų teikimą.

Projektas apims:

 • holistinį pacientų būklės ištyrimą, dalyvaujant skirtingų specializacijų sveikatos priežiūros specialistų komandai;
 • individualų gydymo plano sudarymą, atsižvelgiant į paciento poreikius ir lūkesčius;
 • nenutrūkstamą sveikatos rodiklių stebėseną modernių prietaisų ir įrenginių pagalba;
 • individualius ir grupinius savipriežiūros bei sveikos gyvensenos mokymus;
 • nuotolinę sveikatos priežiūrą per informacinį pacientų portalą.

Projektas yra skirtas pacientams, kuriems buvo diagnozuota hipertenzinė širdies liga (I11) ir 1 ar 2 tipo cukrinis diabetas (E10-E11) arba prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas (I48).

Numatomi rezultatai - bus įvertintas išbandomo paslaugų teikimo modelio veiksmingumas. Pateiktos išvados sudarys prielaidas keisti šiuo metu esančią poliligotų pacientų priežiūrą Lietuvoje, mažinti paslaugų fragmentaciją, vertinti paciento sveikatą holistiškai, aktyviai įtraukti pacientą į savipriežiūrą. Pagerės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija, pacientams bus teikiamos kokybiškesnės ir prieinamesnės sveikatos priežiūros paslaugos, išaugs pacientų pasitenkinimas teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, išaugs pacientų sveikatos žinių lygis, pagerės sveikatos rodikliai bei pacientų gyvenimo kokybė. Projekte naudojamas elektroninis paciento portalas sudarys sąlygas efektyvesniam paslaugų teikimui. Jis bus susietas su pacientams perduota modelio išbandymo metu naudoti išmaniąja įranga, kad įrenginių sukaupti duomenys automatiškai būtų perduodami į informacinę sistemą. Projektas turės teigiamos įtakos sveikatos priežiūros sistemai bei jos kaštams - sumažės poliligotų pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius, mažės hospitalizacijų skaičius ir/ar jos trukmė, mažės GMP iškvietimų skaičius, mažės pakartotinių/nereikalingų tyrimų skaičius.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  – 2020-10-14

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  – 2022-10-14

Finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir LR valstybės biudžeto lėšomis


 

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Antakalnio poliklinika tęsia projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ vykdymą.

-          Programos vykdymo metu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos jauniems žmonėms bei kuriama aplinka tokias paslaugas teikti ir gauti:
- administruojamas portalas jaunimui sveikatostinklas.lt, socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ paskyros, kuriuose talpinama informacija susijusi su jaunimo psichikos ir reprodukcine sveikata, aktyviu laisvalaikiu: sveikatos priežiūros įstaigos, teikiamos paslaugos, naujienos, renginiai, specialistų konsultacijos, atsakymai į klausimus;

- tobulinama unikali ir naujai sukurta savipagalbos programa, skirta nuotoliniu būdu greitai, efektyviai ir kokybiškai suteikti pagalbą nerimo sutrikimų turintiems pacientams;
- teikiamos asmeninės konsultacijos reprodukcinės sveikatos tema.

 

Dėl paslaugų, informacijos, bendradarbiavimo, prašome rašyti el. paštu jaunimui@antakpol.lt

 

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su partneriais nuo 2015-09-07 įgyvendina projektą „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
 • VšĮ Antakalnio poliklinika;
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA);
 • University Hospital of North Norway (Norvegijos Karalystė).

Projekto tikslas – sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Pagal projektą teikiamos paslaugos jaunimui keturiose pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityse.

Projekto vykdymas:

 • VšĮ Antakalnio poliklinikoje 104 kabinete įkurtas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas koordinuojantis centras. Centro koordinatorė – Milda Vickutė, kuri koordinuoja sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos  paslaugų teikimą pagal projektą.
 • Administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt, kuriame rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos klausimais.
 • Adaptuojami ir pradedami taikyti algoritmai.
 • Kuriama unikali mokomoji programa, pagrįsta kognityvinės - elgesio terapijos principais. Jaunimo sveikatos portale patalpintos programose bus pateikta išsami informacija apie nerimą ir depresinę nuotaiką, pratimai ir informacija, kaip įveikti mintis, trukdančias gerai jaustis, mokoma, kaip spręsti problemas, kaip formuoti bei išlaikyti nerimo ir nuotaikos valdymo įgūdžius. Kuriamose mokomosiose programose tai pat bus patalpinti garso ir vaizdo įrašai. Šiomis programomis savarankiškai nemokamai galės naudotis jaunimas bei specialistai.
 • Planuojami mokymai JPSPP teikėjams – mokymai ne tik pakels paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją, bet ir prisidės prie skirtingų šalies sektorių specialistų bendradarbiavimo sprendžiant jaunimo sveikatos problemas didinimo.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai Numatoma, jog sukurtas ir tinkamai įgyvendintas modelis prisidės prie prie Vilniaus m. savivaldybės 14–29 m. amžiaus jaunų žmonių (net 23 proc. visų gyventojų) sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo bei sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

  

                                                                                                     

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas
(Jaunimo lytiškumo ir psichoemocinės sveikatos programa)

Programos tikslas – 14-29 metų paauglių ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytų kompleksinių lytinės, reprodukcinės, psichoemocinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, siekiant gerinti šios amžiaus grupės lytinę, reprodukcinę ir psichoemocinę sveikatą, skatinti savęs pažinimą, mažinti sergamumą lytiškai plintančiomis ligomis, nepageidaujamų nėštumų (gimdymų) ir abortų prevencija.

Programa skirta - Vilniaus mieste gyvenantiems 14-29 m. paaugliams ir jaunimui.

Paaugliai – vienintelė išsivysčiusių šalių visuomenių amžiaus grupė, kurios mirtingumo ir sergamumo rodikliai negerėja, nepaisant didelio sveikatos priežiūros sistemos progreso. Viena aktualiausių paauglių sveikatos problemų visame pasaulyje – ankstyvieji, nesaugūs paauglių lytiniai santykiai bei jų pasekmės – nėštumai ir lytiškai plintančios ligos, psichoemociniai sutrikimai. Neplanuoti nėštumai, ankstyvieji gimdymai, abortai, psichologinės problemos, lytiškai plintančios infekcijos kelia grėsmę ne tik jaunų žmonių sveikatai, tačiau ir psichosocialinei jų raidai bei ekonominei gerovei ateityje. Be to, ankstyvos ir nesaugios lytinės elgsenos pasekmės veikia ne tik individą ar jo šeimą, bet ir bendruomenę bei šalį. Todėl lytinis mokymas negali apsiriboti anatominių ir fiziologinių faktų pateikimu, jis būtinai turi apimti lytinės, reprodukcinės, psichoemocinės sveikatos klausimus, o taip pat lyčių bendravimą, savęs pažinimą, savigarbą, saviraišką, atkreipiant dėmesį ir į diskriminavimo bei smurto profilaktiką. Įvairių tyrimų duomenimis yra nustatyta, kad paauglių ir jaunimo lytinė elgsena nėra saugi, žinios neišsamios, o kai kuriais aspektais net klaidingos. Taip atsitinka todėl, kad lengviausiai pasiekiami informacijos šaltiniai yra bendraamžiai draugai ir žiniasklaida, kurie ne visada suteikia patikimą ir teisingą informaciją. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdoma Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veikla (Jaunimo lytiškumo ir psichoemocinės sveikatos programa) labiausiai atliepia paauglių ir jaunimo poreikius, yra papildanti priemonė lytiškumo ugdymui šeimoje ir mokykloje.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis vykdomą visuomenės sveikatos programą „Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas Antakalnio poliklinikoje" nuo 2021-04-01 -2021-12-31 yra numatomos šios veiklos:

I. Lytinė sveikata ir prevencija (16-29 m.):

1. Individualios anoniminės ginekologo konsultacijos.
Apie vyrų ir moterų fiziologiją, higieną, lytinį brendimą, reprodukcinę sveikatą, lytiškai plintančias infekcijas, kontracepciją, neplanuotą nėštumą, sveikos gyvensenos įpročius (be apžiūros ir skiriamo gydymo) ir kitus konsultacijų metu kylančius klausimus. Konsultuoja gydytojas akušeris – ginekologas. Individualiems susitikimams būtina registracija el. paštu: klauskite.gydytojo@antakpol.lt arba regina.giliaseviciene@antakpol.lt.

2. Anoniminės ginekologo/specialisto konsultacijos el. paštu.
Konsultuoja gydytojas akušeris – ginekologas el. paštu: klauskite.gydytojo@antakpol.lt arba regina.giliaseviciene@antakpol.lt.

3. Individualios anoniminės ginekologo/specialisto konsultacijos su apžiūra.
Teikiamos akušerių-ginekologų ir akušerių, po individualios anoniminės konsultacijos arba konsultacijos el. paštu, įtariant lytiškai plintančias ligas, kitas būsena, kuomet reikalinga konsultacija su apžiūra. Registracija vyksta el. paštu regina.giliaseviciene@antakpol.lt ir klauskite.gydytojo@antakpol.lt.

II. Psichoemocinė sveikata ir prevencija (14-29 m.):

1. Anoniminės psichologo konsultacijos el. paštu, telefonu. Į klausimus atsakoma arba registruojama konsultacijoms, užsiėmimams grupėse el. paštu jaunimui@antakpol.lt, tel. 8674 90078.

2. Anoniminės psichologo konsultacijos. Konsultuoja medicinos psichologės. Antakalnio poliklinikoje teikiamos nemokamos anoniminės psichologinės konsultacijos 14-29 metų jaunimui nerimo, depresinių nuotaikų, priklausomybių ir kitais klausimais.

3. Streso valdymo užsiėmimai. Renkamos 10-12 asmenų grupės mažiausiai 4 susitikimams per mėnesį, kurias veda medicinos psichologai. Užsiėmimų trukmė – 1,5 val.

4. Savęs pažinimo grupės. Renkamos 10-12 asmenų grupės mažiausiai 4 susitikimams per mėnesį, kurias veda medicinos psichologai. Užsiėmimų trukmė – 1,5 val

5. Atvirų durų dienos moksleiviams*. Jų metu, moksleivių grupės (iki 20 asmenų) kviečiamos apsilankyti VšĮ Antakalnio poliklinikos Moterų konsultacijoje ir susipažinti su šiame skyriuje dirbančiais specialistais, jų veikla, esama aparatūra ir įranga, kuri naudojama tyrimams, diagnostikai ir gydymui. Suteikiama informacija kaip pasiruošti apsilankymui pas gydytoją akušerį-ginekologą ir kt. klausimai.
*Atvirų durų dienos moksleiviams būtų vedamos tik ne karantino metu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Spausdinimo versija