Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų sveikatos patikra

Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį.

4. Savo šeimos/vidaus ligų  gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

5. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.

6. Nurodyti, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.


Spausdinimo versija