Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos patikra

Asmuo, norintis gauti Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

2. Užpildytą ir pasirašytą Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną).

3. Savo šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos už  5 metus,  jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

4. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.


Spausdinimo versija