Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Profilaktiniai tyrimai


Paslaugos pavadinimas
Sveikatos tikrinimas: vykstančiųjų į užsienį
Sveikatos tikrinimas: norinčiųjų įsigyti ar laikyti civilinį ginklą
Sveikatos tikrinimas: vairuotojų mėgėjų
Dirbančių vairuotojų
Įsidarbinančių vairuotojų 
Dirbančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių
Įsidarbinančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių
Dirbančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu
Įsidarbinančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu
Dirbančių aviacijos darbuotojų
Įsidarbinančių aviacijos darbuotojų
Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus)
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
Asmenų, norinčių pradėti dirbti galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar į pavojingus darbus)
Darbuotojų, įsidarbinančių  profesinės rizikos sąlygomis
Darbuotojų, įsidarbinančių į darbus ar pradedančius vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo " (toliau Aprašas):
Pareigūnų - pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja - pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu -  pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas - aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus -   pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą
Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu -   pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą
Skraidančiojo aviacijos personalo -   pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą
Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu - pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą
Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje -  pagal Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus; po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje - pagal Aprašo 2 priedo 7 punktąSpausdinimo versija