Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Privatumo ir slapukų politika

 

Antakalnio poliklinika saugo pacientų privatumą, todėl atsakingai vertiname ir aiškiai bei skaidriai pateikiame mūsų svetainėje naudojamus slapukus, kurie nurodyti šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika).

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Antakalnio poliklinikos interneto svetainėje, registruojatės vizitams pas gydytojus, prisirašote prie įstaigos ar peržiūrite tyrimų rezultatus Paslaugos internetu skiltyje. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Antakalnio poliklinikos atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių

ANTAKALNIO POLIKLINIKOS VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Antakalnio poliklinika tvarko asmens duomenis tam, kad užtikrintų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, mokymo procesą bei biomedicininių tyrimų organizavimą.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Antakalnio poliklinika renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

  • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
  • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: registracijos duomenys, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
  • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir Antakalnio poliklinikos paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
  • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate Antakalnio poliklinikos telefono numeriais ar atsiliepiate į Antakalnio poliklinikos darbuotojų ar atstovų skambučius;
  • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Antakalnio poliklinikos vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Antakalnio poliklinikoje. Vietos, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, pažymėtos specialiais ženklais.
  • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

ANTAKALNIO POLIKLINIKOS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

  • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Antakalnio poliklinikos serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
  • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
  • registruojantis Antakalnio poliklinikos internetinės svetainės skiltyje Paslaugos internetu renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

Surinktus duomenis apie Antakalnio poliklinikos svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti Antakalnio poliklinikoje nedirbantys asmenys. Antakalnio poliklinikos interneto svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/
Galiojimo laikas
m_admin agreed_to_popup 1 diena
m_user r_login_open_id; r_login_username; remember_me 1 metai
m_menu

m_menu_tree_open_nodes, m_menu_menu_group_id
(saugo informaciją apie atidarytą meniu punktą)

1 val.
m_day_question

_m_day_question_voted

(saugo, kad į dienos klausimą jau buvo atsakyta)

1 diena
m_stats UID (saugo unikalų lankytoją) 1 metai
m_article

m_article_read_

(saugo informaciją, kad straipsnis perskaitytas)

1 val.
Kiti slapukai

my_language 
tinymcePasteText, iki kitų metų gruodžio 31 d
redirect_working_template

update_module_name

1 metai
iki kitų metų gruodžio 31 d
1 metai
7 d


 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Antakalnio poliklinika nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai ir pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus

Antakalnio poliklinikos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 


Spausdinimo versija