Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Nemedicininės paslaugos


Paslaugos pavadinimas
Vieno rašytinio,  A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas
Vieno rašytinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas
Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4 formatu (10 d.d.*)
Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4 formatu (3 d.d.)
Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas
Tyrimo medžiagos  įrašymas į CD diską ne gydymo tikslais 
Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas ne  gydymo tikslais
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 10 d.d.
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 3 d.d.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 10 d.d.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama kitais,  ne gydymo tikslais per 3 d.d.
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę išduodamas kitais, ne gydymo tikslais per 10 darbo dienų 
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę išduodamas kitais,  ne gydymo tikslais per 3 darbo dienas
Transporto išlaidos, kai medicinos personalas  lanko pacientą kitu adresu, nei pacientas yra nurodęs prašyme gydytis Antakalnio poliklinikoje, nedraustus pacientus
**(atstumas iki paciento namų ir atgal iki poliklinikos)
Tyrimo medžiagos  įrašymas į CD diską gydymo tikslais 
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama per 10 darbo dienų  gydymo tikslais
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama per 3 darbo dienas  gydymo tikslais
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama gydymo tikslais (10 d.d.)
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama gydymo tikslais (3 d.d.)
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę, išduodamas gydymo tikslais  per 10 darbo dienų 
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę, išduodamas gydymo tikslais per 3 darbo dienas
Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas gydymo tikslais
Kompensuojamų vaistų paso pakeitimas išnaudojus visus dokumento blankus ir pristačius senąjį dokumentą 
Kompensuojamų vaistų paso išdavimas negrąžinus prieš tai išduoto kompensuojamų vaistų paso arba grąžinus sugadintą
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų tvarkymas
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų tvarkymas (jei pacientas kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasirenka anksčiau nei po šešių mėnesių)



Spausdinimo versija