Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Asmenų, vykstančių į užsienį, sveikatos tikrinimas

Asmuo norintis gauti  medicininę pažymą vykstant dirbti ar mokytis į užsienį  (forma Nr. 082a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Savo šeimos/vidaus gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio  poliklinikoje.

3. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.

Spausdinimo versija